O projektu

Opći ciljevi projekta

Da bi se dala važnost obrazovanju iz područja Znanosti o hrani i srodnim temama u kulturi mladih a u cilju njihovog osobnog razvoja i dobrobiti.

Specifični ciljevi projekta

 • Pojačati značaj prehrane i sigurnost hrane u obrazovanju i unutar školskih aktivnosti i izvan škole
 • Obučiti nastavnike kako bi proširili obrazovne korake razvijanjem integriranog načina učenje Znanosti o prehrani, na temelju tradicionalnih i web-zasnovanih materijala, odnosno razvojem prepoznavanja ciljeva i povratih informacija o učinjenom s ciljem postizanja boljih nacionalnih mjerila i standarda
 • Kako bi se poboljšalo svladavanje osnova prirodnih znanosti počevši od vrtića, promicanjem inovativnih metoda, učenjem na bazi iskustva, metodama zasnovanim na rješavanju problema i slično .
 • Za poticanje znatiželje i životnog veselja vezanog za znanost među mladima, putem interaktivnih vježbi i demonstracija u živo prilagođenih djeci vrtićke dobi i starijoj djeci u osnovnim školama
 • Promicanje cjeloživotnih zdravih navika među učenicima, ostvarenjem neformalnih kompetencija, otvorenog uma, kontrole stresa, samopouzdanja, pomoć u stvaranju pozitivne slike o sebi, komunikaciji i poboljšanju međuljudskih odnosa.
 • Poticanje zanimanja za znanstvene i tehničke karijere u već srednjoj školi. Poticanje entuzijazma i kreativnosti učenika s ciljem smanjenja razliku između formalnog obrazovanja i obrazovanja na poslu.
 • Poticati razvoja timskog rada u skupinama u području znanosti o hrani.
 • Razvoj osnovnih i poboljšanih vještina.
 • Razvoj sredstva za obrazovanje iz područja prirodnih znanosti koristeći rješenja zasnovana na ICT- alatima

Ciljana grupa

 • Nastavnici i učenici u predškolskom, osnovnoškolskom i srednjoškolskom stupnju obrazovanja
 • Sudjelovanje studenata s Visokoobrazovnih ustanova u suradnji s učenicima srednjih škola u praktičnoj nastavi
 • Dionici iz prehrambene industrije, iz institucija uključenih u kontrolu kvalitete prehrambenih proizvoda, odrasli (npr. roditelji učenika) itd.

Očekivani ishodi

 • Integracija „najboljih primjera iz prakse“ unutar obrazovnog procesa u području znanosti o hrani i srodnih predmeta unutar škole kao cjeline, temeljena na Analizi potreba
 • Jačanje motivacije mladih, kako bi se smanjio broj loših rezultata u znanosti
 • Poboljšanje formalnih i neformalnih kompetencija učenika o Znanosti o prehrani, obrazovanju, razvoju njihove osobnosti i razumijevanju uloge znanosti u njihovim osobnim životima i društvu u cijelosti.
 • Povećanje mogućnosti za profesionalni razvoj učenika, u smislu odabira karijere iz područja znanosti o prehrani
 • Stjecanje znanja i iskustva sudionika i zainteresiranih strana (iz profesionalnog, društvenog i kulturnog stajališta), promjene u pojedincima i organizacijama
 • Unaprjeđenje svijesti o kulturnoj raznolikosti i poboljšanje znanja stranih jezika
 • Provedba međugeneracijskog učenja: stariji ljudi će naučiti mlade tradicionalnoj zdravoj prehrani i kuhanju, a mladi će dati digitalni pristup - kroz digitalne priče
 • Dobrobit obilježavanja u korist Evropskih naroda kako bi se produljio životni vijek, kao posljedica stvarnog izbora namirnica koje se uklapaju u zdravu prehranu i bolje razumijevanje povezanosti prehrane općenito i prehrane povezane uz kronične bolesti

Aktivnosti na Projektu

 • O1. Kritička analiza obrazovnih programa vezana uz prehranu, zdravlje i sigurnost hrane
  • O1-A1 Analiza postojećeg kurikuluma predškolske, osnovno školske i srednje školske razine, u svakoj od partnerskih zemalja
  • O1-A2 Izrada portfelja koji sadrže primjerenu metodologiju za provedbu obuke i popratni znanstveni sadržaji
 • O2. Izrada materijala za tečajeve/ proces obuke
  • O2-A1 Izrada alata za vrednovanje materijala (tečajevi/ praktična primjena)
  • O2-A2 Izrada integriranih virtualnih laboratorija
  • O2-A3 Izrada video-vodiča za korištenje
 • O3. Provođenje postupka obuke i provedba učionici
  • O3-A1 Proces obuke zasnovan na edukaciji licem-u-lice
  • O3-A2 Obrazovni proces – putem weba
  • O3-A3 Povratne informacije i suradnja (putem foruma)
  • O3-A4 Izrada i objavljivanje u portfelje za provedbu učionici
 • O4. Izrada i provedba smjernica "dobre prakse"
  • O4-A1 Izrada Smjernica dobre prakse za školstvo
  • O4-A2 Izrada smjernica za djecu iz područja prehrane i sigurnosti hrane
  • O4-A3 Proizvodnja inovativnih prehrambenih proizvoda i promicanje nacionalnih proizvoda vezanih uz tradicionalnu prehranu
 • 05. Analiza utjecaja
  • O5-A1 Izrada alata za vrednovanju obuke i provedbu procesa, te prikupljanje i tumačenje podataka
  • O5-A2 Zajednička izrada uz sudjelovanje dionika u pripremnim aktivnostima vezanim uz dane posebnih manifestacija
 • O6. Izrada i provedba aktivnosti vezanih za diseminaciju
  • O6-A1 Izrada i ažuriranje projektne web stranice i društvenih medija
  • O6-A2 Priprema radova za konferencije i znanstvenih članaka

Ovaj projekt je financiran i podržan od strane Europske Komisije

Ova objava [komunikacija] odražava stavove autora, a Komisija ne može biti odgovoran za bilo kakvu uporabu koja može biti izrađena od podataka koji su u njenom sadržaju.