Despre proiect

Obiectivul general al proiectului

Revalorizarea Ştiinţei Alimentelor şi a subiectelor conexe, precum nutriţia umană şi siguranţa alimentelor, în educaţia copiilor, în scopul dezvoltării personale şi a creşterii calităţii vieţii.

Obiectivele specifice ale proiectului

 • Consolidarea importanţei educaţiei pentru sănătate prin promovarea cunoaşterii nutriţiei şi siguranţei alimentelor, atât în cadrul activităţilor şcolare cât şi a celor extraşcolare.
 • Integrarea Ştiinţei Alimentelor în activitatea didactică, pe baza materialelor tradiţionale şi a resurselor web, respectiv prin dezvoltarea metodelor de diagnoză şi feedback.
 • Îmbunătăţirea cunoaşterii ştiinţelor vieţii, începând de la nivel preşcolar, prin promovarea metodelor inovative de învăţare, precum metodele bazate pe experienţă, metodele bazate pe rezolvarea de probleme etc.
 • Menţinerea curiozităţii şi dezvoltarea apetitului pentru ştiinţele vieţii în rândul elevilor, prin realizarea de exerciţii interactive şi demonstraţii adaptate vârsei lor.
 • Promovarea comportamentelor sănătoase în rândul tinerilor, prin dobândirea de competenţe non-formale, precum mintea deschisă, controlul stresului, cunoaşterea de sine şi crearea unei imagini de sine pozitive, comunicare şi relaţionare interpersonală.
 • Încurajarea vocaţiei pentru o carieră în ştiinţă şi în tehnică, menţinerea entuziasmului elevilor şi promovarea creativităţii lor, în scopul reducerii disparităţii existente între educaţia formală şi formarea la locul de muncă.
 • Încurajarea dezvoltării de proiecte în domeniul Ştiinţei Alimentelor.
 • Dezvoltarea abilităţilor de bază şi a celor transversale.
 • Dezvoltarea resurselor educaţionale în domeniul ştiinţelor vieţii utilizând soluţii TIC.

Grup ţintă

 • Profesori şi elevi din învăţământul preşcolar, primar şi secundar
 • Studenţi, implicaţi în strânsă colaborare cu elevi din învăţământul secundar, în activităţi practice
 • Actori interesaţi în educaţie, din industria alimentară, din instituţii implicate în controlul calităţii alimentelor, din institute de cercetare ştiinţifică, adulţi (ex. părinţi) etc.

Impact aşteptat

 • integrarea celor mai bune practici în educaţia privind Ştiinţa Alimentelor şi subiectele conexe, pe baza Analizei de Nevoi;
 • consolidarea motivaţiei tinerilor, în scopul scăderii numărului celor cu rezultate slabe în studiul ştiinţelor vieţii;
 • îmbunătăţirea competenţelor formale şi informale ale elevilor, dezvoltarea personalităţii lor şi înţelegerea rolului Ştiinţei Alimentelor în viaţa personală şi în societate;
 • creşterea oportunităţilor de dezvoltare profesională ale elevilor, prin alegerea unei cariere în domeniul Ştiinţei Alimentelor;
 • dobândirea de cunoaştere şi experienţă de către participanţi (din punct de vedere profesional, social şi cultural), schimbări în bine atât la nivel individual cât şi organizaţional;
 • conştientizarea diversităţii culturale şi îmbunătăţirea competenţelor lingvistice ale participanţilor;
 • implementarea învăţării transgeneraţionale: adulţii îi vor învăţa pe tineri metode tradiţionale şi sănătoase de preparare a hranei, în timp ce tinerii le vor da voce digitală, prin intermediul poveştilor digitale inteligente;
 • pe termen lung: creşterea speranţei de viaţă şi îmbunătăţirea calităţii vieţii, ca o consecinţă a selecţiei alimentelor în contextul nutriţiei sănătoase şi a unei mai bune înţelegeri a corelaţiei existente între nutriţie, sănătate şi siguranţa alimentelor.

Activităţile proiectului

 • O1. Analiza critică a curriculei referitoare la nutriţie, sănătate şi siguranţa alimentelor
  • O1-A1 Analiza curriculei existente la nivelul învăţământului preşcolar, primar şi secundar, în cadrul fiecărei instituţii partenere
  • O1-A2 Realizarea portofoliilor conţinând metodologia de instruire şi conţinutul ştiinţific aferent
 • O2. Realizarea modulelor de instruire
  • O2-A1 Realizarea materialelor de instruire (cursuri /aplicaţii practice)
  • O2-A2 Realizarea laboratoarelor virtuale integrate
  • O2-A3 Realizarea video-tutorialelor pentru utilizarea materialelor de instruire
 • O3. Realizarea procesului de instruire
  • O3-A1 Procesul de instruire – sesiuni faţă în faţă
  • O3-A2 Procesul de instruire cu ajutorul resurselor web
  • O3-A3 Feed-back şi colaborare (forum)
  • O3-A4 Realizarea portofoliilor pentru implementare în clasă
 • O4. Realizarea şi implementarea Ghidurilor de Bune Practici
  • O4-A1 Elaborarea Ghidului de Bune Practici în Educaţie
  • O4-A2 Elaborarea Ghidului de Bune Practici în Nutriţie şi a Ghidului de Bune Practici de Siguranţă a Alimentelor
  • O4-A3 Obţinerea de produse alimentare inovative şi promovarea tradiţiilor naţionale
 • O5. Analiza de impact
  • O5-A1 Elaborarea instrumentelor de evaluare pentru procesele de instruire şi implementare & colectarea / interpretarea datelor
  • O5-A2 Participarea în activităţi specifice în cadrul diverselor evenimente, împreună cu actorii interesaţi în educaţie
 • O6. Realizarea şi implementarea activităţilor de diseminare
  • O6-A1 Realizarea şi actualizarea paginii web a proiectului
  • O6-A2 Pregătirea de articole şi lucrări ştiinţifice

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene.

Această publicaţie (comunicare) reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.