Proje hakkında

Proje genel amacı

Kişisel gelişim ve refah için, genç insanların kültüründe Gıda Bilimi Eğitimi ve alakalı konularının yerlerini iyileştirmek

Proje belirli hedefleri

 • Hem okulda hem de okul-sonrası aktivitelerde Beslenme ve Besin Güvenliği Eğitiminin önemini pekiştirmek
 • Ulusal değerlendirmeler ve standartlara ulaşmak için sırasıyla tanının gelişimi ve geri bildirim metotlarıyla, geleneksel ve web bazlı materyallere dayanarak Gıda Bilimlerinin birleştirilmiş öğretim uygulayarak eğitimsel basamağını daha iyi genişletmek için öğretmenleri eğitmek
 • Temel yaşam bilimlerinin egemenliğini anaokulundan başlayarak, deneyim odaklı öğrenme ve problem temelli öğrenme metotları gibi yenilikçi metotları teşvik ederek geliştirmek
 • Gençler arasında, etkileşimli alıştırmalar sağlayarak ve hem anaokulundaki hem daha büyük çocuklara adapte edilmiş canlı ispatlarla, merak duygusunu devam ettirmek ve yaşam bilimleri için istek gelişmek.
 • Öğrenciler arasında açık görüşlü, stres kontrollü, kendini bilen gibi resmi olmayan yeterlilikleri tamamlayarak ve olumlu bir öz-şekil, iletişim ve kişisel arası ilişkiyi kurarak, hayat boyu sağlıklı yaşam davranışlarını, teşvik etmek
 • Formal eğitim ve görev başı eğitimi arasındaki uyumsuzluğu en aza indirmek amacıyla öğrencilerin heveslerini sürdürerek ve yaratıcılıklarını ön plana çıkartarak, lisede zanaat için bilimsel ve teknik kariyeri teşvik etmek
 • Gıda Bilimi alanında grup projelerinin geliştirilmesini desteklemek
 • temel ve çapraz yetenekleri geliştirmek
 • Bilgi ve İletişim Teknolojileri tabanlı çözümler kullanarak fen bilimlerinin her alanında eğitim kaynakları geliştirmek

Odak grubu

 • Öğretmenler ve öğrenciler okul öncesi,ilkokul ve ortaokul düzeyinde eğitim
 • Yüksek öğrenim öğrencileri pratik aktivitelerde ortaöğretim öğrencileri ile yakın işbirliği içerinde olup, dahil edilmiştir.
 • Yiyecek endüstrisi ve gıda ürünlerinin kalite kontrol sürecine dahil olan kurumlardan paydaşlar ( öğrencilerin velileri gibi) vs.

Beklenen etki

 • Gıda Bilimi ve bununla alakalı konuların okul ve eğitsel süreçlerde bir bütün olarak belirlenen ve analiz edilen ihtiyaçlara dayanan iyi örneklerin dahil edilmesidir.
 • gençlerin fen alanındaki düşük performans oranını yükseltmek için motivasyonlarını arttırmak
 • Gıda Bilimleri Eğitimi’ndeki öğrencilerin formal ve informal yeterliliklerini; kişiliklerini geliştirmek, kişisel yaşamlarında ve toplumda bilimin yerini anlamayı arttırmak
 • Öğrencilerin gıda bilimleri alanında kariyer seçimi açısından profesyonel gelişimi için fırsatlarını arttırmak
 • Katılımcılar ve paydaşlardan bilgi ve tecrübe edinmek (profesonel, sosyal ve kültürel bakış açısı ile)
 • Daha iyi bir yeteneği ve kültürel farkındalık yaratma
 • Ara kuşak öğrenmeyi uygulama: gençler – dijital hikâyeleme ile- yaşlı insanların sağlıklı yeme-pişirme bilgilerine dijital ses olurken, yaşlı insanlar gençlere genç işi geleneksel sağlıklı yemekleri ve onları pişirmeyi öğretecek
 • Beslenmeyle alakalı kronik hastalıkların ve beslenmenin arasındaki ilişkinin daha iyi anlaşıldığı ve sağlıklı beslenme kalıbına uyan yiyeceklerin gerçek seçimi sonucunda, Avrupa boyunca yaşam beklentisi artan, Avrupa halkının refahı üzerinde olumlu iz bırakmak

Proje aktiviteleri

 • Beslenme sağlık ve besin güvenliğiyle ilgili eğitim programının eleştirel analizi
  • Her ortak ülkede okul öncesi ilkokul ve ortaokul kademesinde var olan müfredatın analizi
  • Uygun eğitim metodolojisini ve ilgili bilimsel içeriği içeren portfolyo hazırlama
 • Eğitim modüllerini / eğitim sürecini tasarlama
  • Eğitim materyallerini tasarlamak(rota-pratik uygulamalar)
  • Entegre sanal laboratuvarlar tasarlama
  • Eğitim materyallerinin kullanımı için video anlatımlar tasarlama
 • Eğitim sürecinin ve sınıf uygulamalarına başlamak
  • Eğitim süreci - yüz yüze oturumlar
  • Eğitim süreci - web tabanlı eğitim süreci
  • Geri bildirim ve işbirliği - sitede (forum)
  • Sınıf uygulamaları için portfolyoları tasarlamak ve yayınlamak
 • Doğru Uygulamalar yönergesini tasarlamak ve uygulamak
  • Okul eğitimi için Doğru Uygulamalar Yönergesini tasarlamak
  • Çocuklar için beslenme yönergesi ve besin güvenliği yönergesini tasarlamak
  • Yenilikçi besin ürünlerinin üretimi ve ulusal yiyecek kültürünü teşvik etme
 • Etki Analizi
  • Eğitim & Uygulama süreci & ilgili bilgi toplama/yorumlama için değerlendirme aracını tasarlamak
  • Özel günler ile alakalı aktiviteleriin ilgili kimselerle ortak tasarımı ve katılımı
 • Dağıtımla ilgili aktivitelerin tasarlanması ve uygulanması
  • Projenin web sayfasını ve sosyal medyanın tasarlanması ve güncellenmesi
  • Konferans kağıtlarının ve bilimsel makalelerin hazırlanması

Bu proje Avrupa Komisyonu desteği ile finanse edilmiştir

Bu yayın sadece yazarın fikirlerini yansıtmaktadır, burada yer alan bilgiden Avrupa Komisyonu hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.