Διάχυση

Διαφημιστικό υλικό

Αρθρα σε εφημερίδες

Επιστημονικά άρθρα

  1. A. Anghel, C.D. Voicu, Sustainable Education through the Development of New Educations. Role of School Management, Rethinking Social Actions. Core Values – RSACV 2015, 16 - 19 April 2015, Iasi, Romania
  2. C.D. Voicu, G. Gorghiu, A. Anghel, L. Buruleanu. Considerations Related to Specific Topics of Food Science in School Education, 6th World conference on Psychology Counseling and Guidance, 14 - 16 May 2015, Antalya, Turkey
  3. C.L. Nicolescu, L. Buruleanu, G. Gorghiu, Microbes in the Fridge - Investigation Based Learning. A New Approach to Teach Food Hygiene, Central & Eastern European LUMEN Conference, 11 - 13 September 2015, Chisinau, Republica Moldova
  4. G. Gorghiu, C. Dinu, G.C. Cristea, Mass media – A Proper Environment for Disseminating Health Education, Central & Eastern European LUMEN Conference, 11 - 13 September 2015
  5. C. Voicu, A. Anghel, L. Buruleanu, Needs for Health Education Development from the Teachers’ Perspective, Central & Eastern European LUMEN Conference, 11 - 13 September 2015
  6. L. Buruleanu, L.M. Gorghiu, G. Gorghiu, C.L. Nicolescu, Designing of the Innovative Training Materials in Food Science Education, The 14th International Symposium Prospects for the 3rd Millenium Agriculture, 24 - 26 September 2015, Cluj Napoca, Romania
  7. Berdousis, I. and Kordaki, M. (2015). Food Safety and Nutrition in the Greek primary education curricula and the views of primary teachers. In Proceedings of the 1st International Conference "INNOVATIVE (ECO) TECHNOLOGY, ENTREPRENEURSHIP AND REGIONAL DEVELOPMENT", Kauno kolegija/University of Applied Sciences, Kaunas, Lithuania, March 4, 2015, pp.. To be published in the Journal of 'Professional Studies: Theory and Practice', (technology and biomedical sciences volume).
  8. Kordaki, M. and Gousiou, A. (2015). Digital Storytelling for Food Safety and Nutrition Education. In Proceedings of the 1st International Conference "INNOVATIVE (ECO) TECHNOLOGY, ENTREPRENEURSHIP AND REGIONAL DEVELOPMENT", Kauno kolegija/University of Applied Sciences, Kaunas, Lithuania, March 4, 2015, pp.. To be published in the Journal of 'Professional Studies: Theory and Practice', (technology and biomedical sciences volume).
  9. Kordaki, M. and Gousiou, A. (2015). Educational Card Game Based Learning in Food Safety and Nutrition Education. In Proceedings of the 1st International Conference "INNOVATIVE (ECO) TECHNOLOGY, ENTREPRENEURSHIP AND REGIONAL DEVELOPMENT", Kauno kolegija/University of Applied Sciences, Kaunas, Lithuania, March 4, 2015, pp.. To be published in the Journal of 'Professional Studies: Theory and Practice', (technology and biomedical sciences volume).
  10. Kordaki, M. and Gousiou, A. (2015). Health-Goal: A Computer Card Game-based Approach for Food Safety, Health, and Nutrition Education. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres (Eds; IATED Academy) Proceedings of 7th International Conference on Education and New Learning Technologies, (EDULEARN2015), 6-8 July, 2015, Barcelona, Spain, pp. 1438-1447. ISBN: 978-84-606-8243-1, ISSN: 2340-1117.

Γεγονότα

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαικής Ενωσης

Αυτή η ιστοσελίδα αντικατοπτρίζει τις απόψεις του/των συγγραφεα/ων και η ΕΕ δεν είναι υπεύθυνη για τη χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτήν