Sklaida

Reklaminė medžiaga

Straipsniai laikraščiuose

Moksliniai straipsniai

  1. A. Anghel, C.D. Voicu, Darnus Ugdymas dėka Naujosios švietimo plėtros, Mokyklos vadybos vaidmuo permąstant socialinius veiksmus. Core Values – RSACV 2015, 16 - 19 balandžio 2015, Iasi, Rumunija
  2. C.D. Voicu, G. Gorghiu, A. Anghel, L. Buruleanu. Klausimai, susiję su konkrečiomis temomis apie Maisto moksloą mokykliniame ugdyme, 6-oji Pasaulio konferencija apie Psichologinį konsultavimą ir orientavimą, 14-16 gegužės 2015, Antalija, Turkija
  3. C.L. Nicolescu, L. Buruleanu, G. Gorghiu, Mikroorganizmai šaldytuve - tyrimais paremtas mokymas. Naujas požiūris į mokymą apie Maisto higieną. Vidurio ir Rytų Europos LUMEN konferencija, 11 - 13 rugsėjis 2015, Chisinau, Moldovos Respublika.
  4. G. Gorghiu C. Dinu G.C. Cristea, žiniasklaida - tinkamą aplinkoa skleisti švietimą sveikatos srityje, Vidurio ir Rytų Europos LUMEN konferencija, 11 - 13 rugsėjis 2015.
  5. C. Voicu, A. Anghel, L. Buruleanu, Poreikiai sveikatos mokymo plėtrai iš mokytojo perspektyvos, Vidurio ir Rytų Europos LUMEN konferencija, 11 - 13 rugsėjis 2015.
  6. L. Buruleanu, L.M. Gorghiu, G. Gorghiu, C.L. Nicolescu, Inovatyvios mokymo medžiagtos kūrimas švietimui apie maisto mokslą. 14-tas Tarptautinis simpoziumas Prospects for the 3rd Millenium Agriculture, 24-26 rugsėjo 2015, Cluj Napoca, Rumunija

Renginiai

Šis projektas finansuojamas Europos Komisijos.

Šis leidinys[publikacija]atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokią pagamintą ir jame pateiktą informaciją.