Rezultatai
 • Mokymo programų, susijusių su mityba, sveikata ir maisto sauga, analizė

 • Mokymo medžiaga
 • Virtualūs eksperimentai
 • Vaizdo medžiaga
 • Kompiuteriniai kortų žaidimai ir 20 kompiuterinių filmukų 10-čiai mokymo modulių
 • Kiekvienai partnerių šaliai 30 mokymo metodų Portfolio, pritaikytų ugdymui, sukūrimas
 • Mokymo procese dalyvaus 300 mokytojų, kurie atstovaus 200 mokymo dalykų
 • Užpildyta daugiau kaip 3000 klausimynų, pagal kuriuos nustatytos Mitybos-Sveikatos-Maisto saugos ugdymo tendencijos dabartinėje švietimo sistemoje
 • Vertinimo priemonės
 • Geros praktikos gairių mokykloms, mitybos ir maisto saugos srityje vaikams sukūrimas


 • Projekto tinklalapis
Šis projektas finansuojamas Europos Komisijos.

Šis leidinys[publikacija]atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokią pagamintą ir jame pateiktą informaciją.