Pagrindinis

Projekto esmė - atnaujinti Maisto mokslo ir su juo susijusių dalykų turinio edukaciją jaunų žmonių sociume, siekiant jų asmenybės tobulėjimo ir gerovės užtikrinimo. Sergamumo protrūkis dėl su mityba susijusių ir per maistą plintančių ligų šiandien yra didelis iššūkis visuomenei, todėl edukacinės maisto mokslo žinių sklaidos intervencijos, pradedant nuo ankstyvos vaikystės yra reikalinga priemonė sveikesniai Europos piliečių gyvensenai užtikrinti.

Projektas siūlo veiklas, nukreiptas į mokymosi svarbos stiprinimą, apimant moksleivių sveikatai palankių ir darnių įpročių ugdymą maisto mokslo žinių imtyje, kas ilgainiui atlieptų į gyvenimo kokybę ir visuomenės gerovę.

Projekto pavadinimas: "Galime padaryti geriau! Siekti geresnio mitybos-sveikatos ir maisto saugos supratimo ikimokykliniame ir pagrindiniame ugdyme"
Sutartis: 2014-1-RO01-KA200-002931
Programa: Erasmus +
Pagrindiniai veiksmai: bendradarbiavimas, keitimasis inovacijomis ir gerąja patirtimi
Veikla: strateginė partnerystė
Veiklos sritys: nukreipta daugiau nei į vieną sritį
Daugiausia taikomas: Mokyklos švietimui
Projekto pradžia: 01 09 2014
Projekto užbaigimo data: 30 08 2016

Šis projektas finansuojamas Europos Komisijos.

Šis leidinys[publikacija]atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokią pagamintą ir jame pateiktą informaciją.